BGBGBGBGBGBG
Artikel 1. No cure no pay.
 
Voor de werving en selectie inspanning die wordt verricht, geldt pas een vergoeding nadat met een voorgestelde kandidaat overeenstemming is bereikt op basis van functie en arbeidsvoorwaarden.
 
Artikel 2. Werving en Selectie.
 
Bij het rechtstreeks aangaan van een dienstverband met de werknemer geldt een overname bedrag van een vooraf overeengekomen percentage van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste toeslagen en periodieke uitkeringen.
 
Artikel 3. Compensatieregeling.
 
Indien opdrachtgever een door W&S logistiek geïntroduceerde kandidaat binnen 9 maanden na introductie van de kandidaat rechtstreeks of via derden een arbeidsovereenkomst aanbiedt dan geldt ter compensatie de bemiddelingsbijdrage zoals genoemd bij in artikel 2.

Artikel 4. Facturatie.
 
Nadat met de kandidaat overeenstemming is bereikt zal tot facturatie worden overgegaan.

Artikel 5. Betalingstermijn.
 
De betalingstermijn die wordt aangehouden, bedraagt 14 dagen na ontvangst factuur. Bij niet tijdige volledige betaling van het factuurbedrag zal het openstaande factuurbedrag worden verhoogd met 1,5% rente, vanaf de vervaldag.
 
Artikel 6. Uitzenden/detacheren.
 
Als de kandidaat op basis van de uitzendformule wordt aangesteld, dan geldt een
vermenigvuldigingsfactor op het basis bruto uurloon. Dit tarief is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen, maar exclusief toeslag i.v.m. overwerk en of onregelmatigheid, reiskosten, transitievergoeding en geldende BTW.
 
Artikel 7. Overname na uitzenden/detacheren.
 
De opdrachtgever kan de werknemer in overleg met W&S logistiek in dienst nemen nadat de werknemer 1040 uitzenduren heeft gewerkt via W&S logistiek. Het is niet toegestaan tijdens de inleen periode de werknemer over te hevelen naar derden om vervolgens de werknemer via derden in te lenen.

 


Algemene voorwaarden

De leverancier hanteert de Algemene Voorwaarden van de ABU en is als zodanig NEN 4401 gecertificeerd.
 

 

Lees verder

Logistiek personeel nodig?

Tijdens het vervullen van een vacature kom je als werkgever nog al wat vragen en obstakels tegen. Het opstellen van een goed profiel is enorm belangrijk en de eerste selectie kan al een tijdrovende aangelegenheid zijn.
 

Lees verder